BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ MİSYONU:

Beden Eğitimi Bölümü olarak; evrensel değerler ışığında Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, milli değerlerin anlam ve önemini kavramış, çağdaş bilgileri aktarma yeteneğine sahip, insani değerleri ve sosyal bütünleşmeyi centilmenlik (Fair-Play) anlayışı doğrultusunda sağlamaya çalışan, Beden Eğitimi etkinliklerine istekle katılmayı seçen ve hayat boyu kullanabilecekleri spor becerilerini kazanmış öğrenciler yetiştirmek temel hedefimizdir.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ TANIMI:

Beden Eğitimi, insanları bedenen, ruhen ve fikren olgunlaştıran, geliştiren, en az yorgunluğa karşılık en çok fayda sağlayan Jimnastik, oyun ve spor faaliyetlerini içine alan ilimdir.

Beden Eğitimi; Oyun Jimnastik ve spor gibi eğitici bütün bedensel etkinlikleri içeren genel bir kavram olup bedensel etkinlikler içinde ve bedensel etkinlikler aracılığı ile yapılan eğitimdir.

Beden eğitimi vücudun yapı ve fonksiyonunun geliştirilebilmesi, eklem ve kasların kontrolü ve dengeli bir biçimde gelişmelerini sağlayan, boş zamanları değerlendirmeyi, fizik gücünü en ekonomik tarzda kullanmayı, dolayısıyla organların kontrolünü, metotlu bir şekilde hareket etmeyi öğreten bir faaliyettir.

 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ AMAÇLARI:

 • Okul yönetimine okul işleyişi ve disiplini yönünde destek vermek,
 • Öğrencileri, ulusal ve evrensel değerlere sahip olan bireyler olarak yetiştirmek,
 • Milli Bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını ve önemini kavratabilmek, öğrencilerimizi törenlere katılmaya istekli kılmak,
 • Beden Eğitimi derslerinde kavramsal uygulamalara yönelik etkinlikleri planlamak,
 • Ölçme değerlendirme etkinliklerini planlayarak uygulamak,
 • Yıllık plan ve ünite planlarını yapmak
 • Beden Eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi beceri, tavır ve alışkanlıklar edindirmek,
 • Öğrencilere statü kazandırmak,
 • Öğrencilerimizin görev, sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme gibi sosyal becerilerini geliştirmek,
 • Dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve haksızlığın karşısında olma bilincini kazandırmak,
 • Öğrencilerin sinir, kas ve eklem koordinasyonu sağlayabilme, öğrencilere iyi duruş alışkanlığı edindirmek,
 • Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar kazandırmak,
 • Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilmelerini sağlamak,
 • Öğrencilerin spora yönelik ilgi ve yeteneklerinin olduklarını keşfetmek ,
 • Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili yenilikler konusunda öğrencileri bilgilendirerek, öğrencilerin yeniliklerle ilgili araştırma becerilerini geliştirmek,
 • Beden Eğitimi ve Sporun sağlığa yararlarını kavratarak boş zamanlarını spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olmalarını sağlamak,
 • Yetenek ve istekleri doğrultusunda sportif branş eğitimine bilinçli olarak yönelmelerini sağlamak,
 • Spor, araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bunları gereği gibi kullanma yeteneğini geliştirmek,
 • Okul içi ve dışı organizasyonlar ile sporun kaynaştırıcı özelliğinin farkında olmalarını sağlamak,
 • Bilgiye ulaşmakta ve var olan bilgilerini sunmakta teknolojiden faydalanmalarını sağlamak,
 • Genel bilgi ve verilerin öğrenciye aktarımında eğitim teknolojilerinin gerekliliklerini yerine getirecek dersleri tasarlamak,
 • Teknolojinin, bilginin edinilmesinde önemli bir faktör olduğunu fark eden ve teknolojiden en iyi şekilde yararlanan bireyler olmalarını sağlamak.