BÖLÜM HEDEFİ:

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nın vizyonu, fen okuryazarı bireyler yetiştirmek olarak tanımlanmaktadır.

Bu doğrultuda Fen Bilimleri dersindeki hedeflerimiz öğrencilerimizi:

 • Araştıran-sorgulayan,
 • Problem çözebilen,
 • Kendine güvenen,
 • İş birliğine açık,
 • Etkili iletişim kurabilen,
 • Özgün çözümler üretebilen,
 • Yeni teknolojileri kullanabilen,
 • Bilimsel düşünme becerilerini kazanmış,
 • Sürdürülebilir kalkınma bilinciyle yaşam boyu öğrenen,
 • Çevre bilinci, doğal dengenin varlığı ve önemini kavrayan,
 • Ulusal ve uluslararası sınav ve bilimsel aktivitelerde başarılı,
 • Etkili kararlar veren, hedef koyabilen ve bu hedef doğrultusunda ilerleyebilen,
 • Yaratıcılık ve inovatif becerileri gelişmiş,
 • Sağlık okuryazarlığı gelişmiş,
 • Yaşamını organize edebilen bireyler olarak topluma kazandırmaktır.

ÖĞRENME ve ÖĞRETME STRATEJİSİ – METODOLOJİSİ:

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında Araştırma ve Sorgulamaya Dayalı Öğrenme yaklaşımı temel alınmaktadır. Öğrencinin, kendi öğrenmesinden sorumlu olduğu, öğrenme sürecine aktif katılımının sağlandığı, bilgiyi kendi zihninde yapılandırmaya olanak tanıyan

 • Probleme Dayalı Öğrenme,
 • Proje Tabanlı Öğrenme,
 • Aktif Öğretme Teknikleri,
 • Farklılaştırılmış Öğrenme Stratejileri,
 • İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ile öğrenme tasarımları oluşturulmaktadır.

Öğrencilerimize özellikle kazandırmak istediğimiz 21. yüzyıl becerileri için okul içinde ve okul dışında öğrenme ortamları düzenlenmektedir. Okulumuzda STEM (FETEMM), DI (Destination Imagination) ve Lego Education ile disiplinler arası iş birliği sağlayarak kalıcı öğrenme ortamları sağlanmaktadır.

ETKİNLİKLER – PROJELER:

Fen Bilimleri Bölümü olarak öğrencilerimizle birlikte;

 • Eko Okullar Projesi,
 • BTEC Applied Science Programını (L1 ve L3 Seviyelerinde),
 • SEMEP Projeleri,
 • Bilim Gecesi Etkinlikleri,
 • Sosyal Sorumluluk Çalışmaları,
 • Bilim İnsanı Yetiştirme Programı,
 • Teknolojik Öğrenme İstasyonları

uygulamaktayız.