Hedefler

 Öğrencilerimizin, okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi, hoşgörü, yaratıcılık ilkeleri ışığında, bulundukları yaş düzeyinden başlayarak,

 • Kendilerini ifade etme yollarını keşfeden ve bunları kullanarak duygusal, bilişsel, kültürel ve toplumsal yönlerden donanımlı hâle gelen,
 • Sağlıklı, dengeli bir kimlik oluşturan, nitelikli alışkanlıklar edinen ve sanat eseri üreten,
 • Bireysel öğrenme ve ekiple çalışma becerilerini kazanabilen,
 • Sanat eserlerinin niteliğinden anlayan; görsel olarak okuma yapan, eserleri yorumlayan ve onlardan haz alan,
 • Sanatın bireylere ve toplumlara onur kazandıran bir değer olduğunun farkında olabilen bireyler olmalarını ve bu bireylerden oluşan bir toplum yaratmayı amaçlıyoruz.

Öğrenme- Öğretme Metodolojisi: Görsel sanatlar eğitiminde tekniğin amaç olmadığının, bir anlatım aracı olduğunun bilinci içerisinde, her yaşın gelişim düzeyine uygun, değişik uygulamalar ve teknikler belirlenmiştir. Geleneksel ve çağdaş malzemeler ile tekniklerin bir arada kullanıldığı atölye ortamında materyallerin, şekillerin ve renklerin bilinmeyen özelliklerini öğrencilerimizin keşfedebilmeleri için özgür ortamlar oluşturulmuştur.

Her sınıfın düzeyine uygun sınıf içi ve sınıf dışı sergi, gösteri, sunum, etkinlikler planlanmıştır. Eğitim ortamlarında öğrencilerin görsel sanat dilini geliştirmek, öğrenme- öğretme sürecinde öğrencinin ilgisini çekmek, motivasyonunu artırmak için özgün duvar görselleri tasarlanmıştır. Uygulamalar atölye içi ve atölye dışı; (okul bahçesi sergi, müze, tarihi yapılar, sanatçı atölyeleri, sanatçı buluşması, sanat ve kültür merkezleri vb.) olarak zenginleştirilmiştir.

Görsel Sanatlar Programında;

 • Her çocuğun yaratıcı yönü ve ilgi alanı ortaya çıkarılır ve geliştirilir.
 • Uygulamada bireysel farklılıklar göz önünde tutularak çalışmalar yapılır.
 • Görsel eğitime, öğrenmenin kalıcılığı konusu önemsenir.
 • Resim dersi diğer derslerin uygulama alanı olarak da düşünülür.
 • Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanılır.
 • Uygulamada iki ve üç boyutlu çalışmalara yer verilerek el-göz-düşünce koordinasyonu geliştirilir.
 • Her mekân çalışma alanı olarak planlanır.
 • Sanat eserlerini anlama, onları görsel olarak okuma ve onlardan haz alma birikiminin kazandırılması ilke edinilir.
 • Temel sanat bilgileri öğrenciye, yetenek düzeyine ve yaş grubuna paralel olarak kazandırılır.
 • Sergilerle kendilerine güven kazanmaları ve sanatın evrensel boyutunu görmeleri sağlanır.

Dekoratif Sanatlar

Öğrencilerimize bir taraftan eğlenerek öğrenmeyi sunarken, bir taraftan da onların yaratıcılığını artırmayı, iki ya da üç boyutlu düşünebilmeyi, el becerisini geliştirmeyi ve dekoratif olarak ürün çıkartma zevkini yaşatacaktır. Kimi zaman Türk el sanatlarından ebruyu, kimi zaman kili, kimi zaman da sıra dışı objeleri kendi yaratıcı dünyasında yeniden biçimlendirmeyi öğreneceklerdir. Bu aktivitenin amacı çocukların hayal gücünü geliştirerek, düşündüklerini; çeşitli nesneler üzerinden somutlaştırmak ve tasarım yapabilme yeteneği kazanmalarını sağlamaktır. Yapılan çalışmalar “Yılsonu Resim- İş Sergisi” nde sergilenir.