Hedefler

 

 Öğrencilerimizin, okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi, hoşgörü, yaratıcılık ilkeleri ışığında, bulundukları yaş düzeyinden başlayarak,

 • Kendilerini ifade etme yollarını keşfeden ve bunları kullanarak duygusal, bilişsel, kültürel ve toplumsal yönlerden donanımlı hâle gelen,
 • Sağlıklı, dengeli bir kimlik oluşturan, nitelikli alışkanlıklar edinen ve sanat eseri üreten,
 • Bireysel öğrenme ve ekiple çalışma becerilerini kazanabilen,
 • Sanat eserlerinin niteliğinden anlayan; görsel olarak okuma yapan, eserleri yorumlayan ve onlardan haz alan,
 • Sanatın bireylere ve toplumlara onur kazandıran bir değer olduğunun farkında olabilen bireyler olmalarını ve bu bireylerden oluşan bir toplum yaratmayı amaçlıyoruz.

 

Öğrenme- Öğretme Metodolojisi: Görsel sanatlar eğitiminde tekniğin amaç olmadığının, bir anlatım aracı olduğunun bilinci içerisinde, her yaşın gelişim düzeyine uygun, değişik uygulamalar ve teknikler belirlenmiştir. Geleneksel ve çağdaş malzemeler ile tekniklerin bir arada kullanıldığı atölyeler ortamında materyallerin, şekillerin ve renklerin bilinmeyen özelliklerini öğrencilerimizin keşfedebilmeleri için özgür ortamlar oluşturulmuştur.

Her sınıfın düzeyine uygun sınıf içi ve sınıf dışı sergi, gösteri, sunum, etkinlikler planlanmıştır. Eğitim ortamlarında öğrencilerin görsel sanat dilini geliştirmek, öğrenme- öğretme sürecinde öğrencinin ilgisini çekmek, motivasyonunu artırmak için özgün duvar görselleri tasarlanmıştır. Uygulamalar atölye içi ve atölye dışı (okul bahçesi sergi, müze, tarihi yapılar, sanatçı atölyeleri, sanatçı buluşması, sanat ve kültür merkezleri vb.) olarak zenginleştirilmiştir.

Görsel Sanatlar Programında;

 • Her çocuğun yaratıcı yönü ve ilgi alanı ortaya çıkarılır ve geliştirilir.
 • Uygulamada bireysel farklılıklar göz önünde tutularak çalışmalar yapılır.
 • Görsel eğitime, öğrenmenin kalıcılığı konusu önemsenir.
 • Resim dersi diğer derslerin uygulama alanı olarak da düşünülür.
 • Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanları ve tasarım ilkeleri kullanılır.
 • Uygulamada iki ve üç boyutlu çalışmalara yer verilerek el-göz-düşünce koordinasyonu geliştirilir.
 • Her mekân çalışma alanı olarak planlanır.
 • Sanat eserlerini anlama, onları görsel olarak okuma ve onlardan haz alma birikiminin kazandırılması ilke edinilir.
 • Temel sanat bilgileri öğrenciye, yetenek düzeyine ve yaş grubuna paralel olarak kazandırılır.
 • Sergilerle kendilerine güven kazanmaları ve sanatın evrensel boyutunu görmeleri sağlanır.

Dekoratif Sanatlar

Öğrencilerimize bir taraftan eğlenerek öğrenmeyi sunarken, bir taraftan da onların yaratıcılığını artırmayı, iki ya da üç boyutlu düşünebilmeyi, el becerisini geliştirmeyi ve dekoratif olarak ürün çıkartma zevkini yaşatacaktır. Kimi zaman Türk el sanatlarından ebruyu, kimi zaman kili, kimi zaman da sıra dışı objeleri kendi yaratıcı dünyasında yeniden biçimlendirmeyi öğreneceklerdir. Bu aktivitenin amacı çocukların hayal gücünü geliştirerek, düşündüklerini; çeşitli nesneler üzerinden somutlaştırmak ve tasarım yapabilme yeteneği kazanmalarını sağlamaktır. Yapılan çalışmalar “Yılsonu Resim- İş Sergisi” nde sergilenir.

Görsel Sanatlar Bölümünde Moda Tasarım, Heykel, Seramik, Dekoratif El Sanatları, Resim dalları ile beraber Temel Sanat Eğitimi de verilmektedir. Bu eğitimler, resim öğretmenleri tarafından verilmektedir.

B1 Katın Özel Derslikler Bölümü’nde temel sanat eğitiminin verildiği üç resim atölyesi bulunmaktadır. Seramik- Heykel Atölyesi, Temel Resim Teknikleri- Dekoratif Sanatlar Atölyesi ve Moda Tasarım Atölyesi vardır. Lise B3 katında bulunan Dekor Atölyesi’nde öğretmenler, büyük boyutlu dekor tasarım çalışmaları yapmaktadır.

Atölyelerimiz özelliklerine göre tam donanımlıdır. Seramik-Heykel Atölyesi’nde seramik fırını, mermer masalar, plaka açma makinesi, heykel tornetleri, döküm raflar, her çeşit seramik gereçleri ve sergi kaideleri vardır. Temel Resim Teknikleri- Dekoratif Sanatlar Atölyesi’nde öğrenciler için özel çizim masaları, öğretmen için teknik çizim masası, çok katlı tel kağıt kurutma rafları, ebru malzemeleri için tekneler ve gerekli araçlar, şövaleler ve her türlü Avrupa resim malzemeleri bulunmaktadır. Moda Tasarım Atölyesi özel dekorasyonuyla göz doldurmakta olup öğrencilerin yaratıcı güçlerini öne çıkartarak, sosyal kapasitede üst performans sergilemelerine fırsat sunmaktadır. Yıl sonunda gerçekleşen geleneksel Moda-Show Defilesine kadar yoğun çalışma ortamına ev sahipliği yapmaktadır. Öğrenciler kendilerinin dikiş makinelerinde diktiği sıra dışı kostümleriyle, hayal dünyalarının ne kadar geniş olduğunu, yaratıcılıkta sınır tanımadıklarını gözler önüne sererler.

 

Moda Tasarım Kulübü

Kişisel özellikleri ve yeteneklerin gelişmesine yardımcı olan etkinliğimizde, öğrencilerin çizgi, form, biçim, oran/orantı, renk, doku gibi sanata yönelik temel ve genel kavramsal algıları geliştirilerek, onların malzeme ile ürün ilişkilerini kurmaları ve bunu yaparken de özgün öneriler getirebilmeleri amaçlanır.  Moda tasarımı kulübümüzde amaç; araştırma, öğrenmeye açık olabilme, veri toplama, arşivleme, çizim ve dikiş bilgisi ve renk bilgisi ile bir moda tasarımının önemli tamamlayıcı unsurlarından olan moda aksesuarı bilgisinin olması gerekir. Diğer bir deyişle öğrenciye kendi branşında işlev kazandırırken yeni bakış açıları keşfetmesi hedeflenir.

Temel Sanatlar Eğitimi-Dekoratif Sanatlar Kulübü

Çocuklara bir taraftan eğlenip öğrenmeyi sunarken, bir taraftan da çocuğun gelişim sürecindeki, yaratıcılığını arttırmayı, iki ya da üç boyutlu düşünebilmeyi, el becerisini geliştirmeyi ve dekoratif olarak ürün çıkartma zevkini geliştirmeyi hedefler. Öğrencilerimiz kimi zaman Türk El Sanatlarından Ebru’yu, kimi zaman da sıra dışı objeleri kendi yaratıcı dünyasında yeniden biçimlendirmeyi öğrenmektedirler. Bu aktivitenin amacı çocuklarımızın hayal gücünü geliştirerek, düşündüklerini; çeşitli nesneler üzerinden somutlaştırmak ve tasarım yapabilme yeteneği kazanmalarını sağlamaktır.

Seramik Kulübü

Seramik Kulübünde öğrencilerimize, bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri ortam ve olanaklar sağlanarak, öğrencilerimizin evrensel düşünce ve değerlere sahip bireyler olmaları, görselliği, iletişim dilini doğru algılamaları, sorgulamaları ve analitik bakış açısını geliştirmeleri amaçlanır. Çok yönlü bilgilerini ve sanatsal becerilerini güncel yaşam pratikleriyle sentezleyebilmeleri, seramik sanatını kullanarak yaratıcı tasarımlarına çok yönlü bakış açısı kazandırmaları hedeflenir. Öğrencilerimizin seramik çamuru ile çalışmalar yaparak, malzemeyi isteklerine uygun olarak yoğurup şekillendirebilmeleri, el becerilerini geliştirip kilden üç boyutlu objeler, duvar panoları yapabilmeleri ve ortaya çıkan ürünü seramik fırınında pişirebilmeleri programlanır.

 

Görsel Sanatlar Ekim Ayı Etkinliği.pdf