BÖLÜM HEDEFLERİ

Matematik dersi öğretim programı, öğrencilerin yaşamlarında ve sonraki eğitim aşamalarında gereksinim duyabilecekleri matematiğe özgü bilgi, beceri ve tutumların kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu çerçevede bölüm olarak hedefimiz öğrencilerimizin:

 • Analitik ve eleştirel düşünebilen,
 • Yeni durumlar karşısında fikir üretebilen,
 • Problem çözebilen,
 • İngilizce terminolojiye hakim,
 • Sosyal alanlarla matematiğin ilişkisini kurabilen,
 • Ulusal-uluslararası sınav ve bilimsel aktivitelerde başarılı olabilen,
 • Teknolojiyi kullanabilen bireyler olarak yetişmelerinde topluma katkıda bulunabilmek ve öncü çalışmaları planlamaktır.

ÖĞRENME – ÖĞRETME STRATEJİSİ ve METODOLOJİSİ

Derslerimizi “öğrenme” yi merkeze alarak planlamaktayız. Öğrencilerimizin:

 • Geçmiş öğrenme yaşantılarını da planlamaya katarak derse isteyerek gelmelerini sağlayacak aktivitelere planlarımızda yer verilmektedir.

Öğrencilerimizin derse aktif katılımlarını sağlamak için:

 • Manipülatiflerle, soyut kavramları somutlaştırma,
 • Yarışmalarla, motivasyonu artırma,
 • Tartışmalarla, farklı bakış açılarını görebilme,
 • Oyunlarla, matematik dersinin gülen yüzüyle tanışma,
 • Kendi uygulayacakları projelerle, tasarımı hayata geçirme,
 • İş birlikli öğrenme ile hem kendi hem de arkadaşlarının öğrenmelerinin sorumluluğunu alma ve takım olarak çalışma ilkelerini derslerimizde kullanmaktayız.

 

 ETKİNLİKLER –PROJELER:

Okulumuzda,

 • BTEC (İşletme ve Teknoloji Eğitim Kurulu): İşletme ve teknolojik eğitimlere yeni bir bakış açısı getiren anlayıştır. 7 ve 8. sınıflarımızda öğrencilerimize uygulama, pratik yapma ve üretme odaklı eğitim ile uluslararası akreditasyonu olan mesleki sertifika edindirmeyi amaçlamaktayız.
 • Matematik Köyü gezisi
 • Mathletizm yarışması (Bölümler arası iş birliği)
 • Hazine avı (Bölümler arası iş birliği)
 • Akıl oyunları (Kulüp etkinliği ile yarışmaya hazırlık)
 • Pi günü etkinlikleri bölümümüz tarafından organize edilecektir.
 • Kanguru Matematik Yarışması

LİNKLER