SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ HEDEFLERİ:

Atatürk ilkelerine, Cumhuriyet’in kazanımlarına sahip çıkan;  ulusal, evrensel değerleri ve demokratik yaşam bilincini benimsemiş çağdaş bireyler yetiştirmek TED Atakent Koleji sınıf öğretmenlerinin var oluş sebebidir.

Sınıf öğretmenleri olarak öğrencilerimizin:

  • Güçlü bir akademik benlik algısı oluşturarak kendi potansiyelinin farkında olup ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çalışmalara yönelmesini,
  • Dinleme, konuşma, okuma-yazma becerilerini geliştirerek Türkçeyi etkili kullanmalarına yardımcı olup kendini ifade etme gücüne sahip olmasını,
  • Sorumluluk bilinci ve bilimsel araştırma becerisi kazanmasını,
  • Ortaokul ve lise yaşantılarını başarılı ve mutlu geçirebilmek için gerekli alt yapıyı oluşturmasını,
  • Teknoloji okuryazarlığını edinebilmeyi, teknolojiyi ihtiyaçları doğrultusunda kullanmada dengeyle hareket etmesini,
  • Öğrenmeden zevk alan, mutlu öğrenenler olarak yaşam boyu öğrenmenin önemiyle öğrenmedeki motivasyonunu içselleştirmesini hedeflemekteyiz.

 ÖĞRENME-ÖĞRETME STRATEJİSİ VE METODOLOJİSİ

TED Atakent Koleji Sınıf Öğretmenleri, öğrencilerinin önbilgisinin, ilgisinin, tutumunun, öğrenme stilinin, çoklu zekâ alanlarının ve geçmiş yaşam deneyimlerinin birbirinden farklı olduğunu kabul eder. Bu bilinçle öğrenme ortamlarında farklılaştırılmış öğretim stratejilerini uygular. Stratejinin temelinde bulunan sosyal yapılandırmacılık, beyin temelli öğrenme, öğrenme stilleri ve çoklu zekâ gibi yaklaşımlar uygulanarak yukarıda belirttiğimiz hedeflere ulaşılması sağlanır.

Eğitim sürecimizde öğrencilerimizde sorumluluk alma ve yerine getirme davranışına hizmet eden, gerek bireysel gerek grup çalışmasına fırsat tanıyan ödev sorumlulukları veririz. Bu ödevlendirmeler öğrencilerimizin yaratıcılığını geliştirir ve öğrencinin öğrendiği bilgiler arasında ilişkiler kurmasını sağlar. Ödevlerimizin süresi öğrencilerimizin akşam ve hafta sonu dinlenme, eğlenme ve çalışma zamanı dikkate alınarak belirlenir.

Sınıf öğretmenleri olarak öğrenci-veli-öğretmen üçgeninde güçlü bir iletişim ağının oluşumuna önem vererek üst düzey bilgi akışının gerçekleşmesini sağlarız. Böylelikle sağlıklı yürütülen eğitim süresinde tutum birliğini gerçekleştirmiş oluruz.

PROJELER

Yardımlaşma ve dayanışma duygusu gelişmiş, paylaşıma açık ve toplumsal bilince ulaşmış, sorumluluk bilincini günlük hayatına yansıtan ve uygulan öğrenciler yetiştirmek amacıyla sosyal sorumluluk projelerine eğitim ortamında yer veririz.

2015-2016 Öğretim yılı içinde planladığımız proje çalışmalarından bazıları şunlardır:

 Organik Bahçem         TED Öykü Bahçesi
Okuma Ortaklığı Sihirli Sözcükleri Kullan Bir Kalp Kazan
KAÇUV Destek Projesi Hayatın İçindeki Matematik