BÖLÜM HEDEFLERİ:

TED Atakent Koleji Türkçe Bölümü olarak derslerde yapacağımız etkinlikler ve müfredat kazanımları ile öğrencilerimizi,

 • Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını benimseyip uygulayabilen,
 • Ana dil becerilerini (okuma-yazma-dinleme-konuşma) geliştiren,
 • Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli ve özenli kullanan,
 • Millî, manevî ve ahlâkî değerlere önem veren,
 • Duygu, düşünce ve bir konudaki görüşlerini, sözlü ve yazılı olarak etkili biçimde ifade edebilen,
 • Dilin, millî birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olduğunu benimseyen,
 • Dinlediklerini, izlediklerini ve okuduklarını anlayan,
 • İyi bir okuma becerisi kazanarak üst düzey düşünme süreçlerini geliştiren,
 • Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan,
 • Tartışma, problem çözme, ortak karar verme ve girişimcilik gibi çeşitli zihinsel ve temel   becerilerini geliştiren,
 • Sorumluluk üstlenebilen,
 • Bilimsel, yapıcı, eleştirel ve yaratıcı düşünme, kendini ifade etme, iletişim kurma, iş birliği yapma, problem çözme ve girişimcilik yönünü geliştiren,
 • Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma becerilerini geliştiren,

bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarından yararlanan ve ulaştığı bilgileri zihninde yapılandırabilen,

 • Düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, yorumlama, analiz-sentez yapma ve değerlendirme becerilerini geliştiren,
 • Türk ve dünya kültür, sanatına ait eserler aracılığıyla millî ve evrensel değerleri tanıyan,
 • Okuduğu, dinlediği ve izlediklerinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşan,
 • Ulusal sınavlarda başarılı olan,
 • Karşılaştığı sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilen,
 • İnsan haklarına saygılı, hoşgörülü olan,
 • Entelektüel beğeni anlayışı gelişmiş bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

ÖĞRENME ve ÖĞRETME STRATEJİSİ

Öğrenmenin bütünlüğü amacıyla derslerimiz yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak öğrenci merkezli ve disiplinler arası çalışmalarla planlanmaktadır. “Eser merkezli ana dili eğitimi” uygulayan Türkçe Bölümü; okumayı alışkanlık haline getirmiş, entelektüel zevki olan, sözlü ve yazılı anlatımında ana dilini başarıyla kullanabilen öğrenciler yetiştirmek amacıyla her seviyede  ‘Tema Merkezli Yeni Türkçe Öğretim Programı’nı destekleyen bir anlayış benimsemiştir.

Yabancı dil edinimlerinde ana dilinin sistemini, kurallarını bileyerek etkili bir şekilde kullanmak önemlidir. Bunun yanında başarılı bir yabancı dil edinimi, ana dilin de gelişimi desteklemektedir. Bu bilinçle, dil becerileri ediniminde Yabancı Diller Bölümü ile iş birliği yapılarak dil ediniminde bütüncül bir anlayış geliştirilmiştir.

Belirlenmiş temalar, her seviyede seçilmiş değişik türdeki bazı edebi eserler (ana metinler) ve bu eserleri destekleyen değişik türdeki yan metinler üzerinden verilmektedir. Bu metinlerin bazıları okuma, bazılarıysa dinleme/izleme metni olarak kullanılır. Öğrencilerin dil becerilerini ölçmeye yönelik tüm etkinlikler, işlenen edebi eserler üzerinden yapılandırılır.

Dilbilgisi ve yazım kuralları, okunan metinlerle bütünleştirilmiş bir program içerisinde öğrencilere sunulmaktadır. Türk ve dünya edebiyatından seçkin yazarlardan alınan metinlerin de kullanıldığı bu bütünleştirilmiş programda; öğrencilere dil kullanımı ile ilgili temel bilgilerin yanı sıra, yazılı anlatım ile ilgili ayrıntılı bilgiler de verilmektedir.

Dil becerilerinin geliştirilmesinde büyük katkısı olan “kitap okuma”nın sevilmesi ve yaşam- sallaştırılması için Türkçe derslerinde, iş birlikli okuma çemberinden ve sürece dayalı okumadan yararlanılır. Öğrencilerin konuları tartışarak, günlük yaşantılarıyla ilişkilendirerek ve çözümleyerek iş birliği içerisinde okudukları ortak kitaplar ile “okumak” zevkli hale getirilir.

Hazırlıklı yazma – hazırlıksız yazma; hazırlıklı konuşma-hazırlıksız konuşma çalışmaları yapılarak, öğrencilerimize bir konu üzerinde düşünecek fırsat verilerek ya da hazırlık yapmaksızın, hızlı düşünerek konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek için çalışmalar yapılır.

Öğrencilerimize internet etiğinin önemini kavratmak, yazdıklarını daha fazla kişinin görüşleriyle ve yorumlarıyla geliştirme imkânı bulmalarına yardımcı olmak ve interneti amaca yönelik etkin kullanmalarını sağlamak amacıyla blog çalışmalarından yararlanılır.

Dil becerilerini kazanmada yaparak yaşayarak kazanım sağlayan Yaratıcı Drama etkinlikleri ile öğrencilerimize doğru düşünebilme, bilgiye ulaşmada yaratıcı olma ve “biz” bilinci aşılanır.

YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR VE PROJELER

 1. BTEC (İşletme ve Teknoloji Eğitim Kurulu): İşletme ve teknolojik eğitimlere yeni bir bakış açısı getiren bu anlayışla 7. Sınıf öğrencilerimize uygulama, pratik yapma ve üretme odaklı eğitim vererek uluslararası akreditasyonu olan mesleki sertifika edindirmeyi amaçlıyoruz.
 2. Aylık Yazar Söyleşileri
 3. Yaratıcı Okuma Atölyeleri
 4. Kitapların Büyülü Dünyasına Yolculuk (Kitap Şenliği – 1. Dönemin son haftası)
 5. Ata’nın Yolunda Adım Adım (Anı, şiir ve yaşam öyküsünden oluşan belgesel çekimi)
 6. Tadı Damağımda… ( Sosyal Bölüm ile iş birliğiyle farklı coğrafyaların yemek kültürünün sunulması ve tanıtılması)
 7. Bir İstanbul Masalı ( Şiir Sunumları- Resim ve metin çalışmaları – Geziler )
 8. Uluslararası Hikâye Anlatıcılığı Festivali – Yabancı Diller Bölümü ile iş birliğiyle)