TED ATAKENT KOLEJİNDE YABANCI DİLLER EĞİTİMİNDE

HEDEFLERİMİZ

  • Tüm TED Okulları’nda İngilizce dil eğitimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanarak Temmuz 2012 tarihinde yayınlanan K12 bütünlüğündeki TED’e özgü İngilizce müfredatı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
  • Okulumuzda İngilizce eğitiminin hedefi öğrencilerimize İngilizce dilini sevdirmek, etkili bir şekilde konuşup yazmalarını, ulusal ve uluslararası platformlarda evrensel dil olan İngilizceyi özgüven içinde kullanarak yabancı bir dilde kendilerini en iyi şekilde ifade edebilme becerilerini kazandırmak,
  • Okudukları düzeye uygun temel dilbilgisi ve sözcükleri kullanmaları,
  • Başka kültürleri ve yaşam biçimlerini tanıma ve anlamaları,
  • Kazandıkları becerileri düzeylerine uygun olarak geliştirmeleri ve hayata geçirmelerini hedeflemekteyiz.
  • Avrupa Birliği Standartları çerçevesinde CEF-A1/2 düzeyinde İngilizce konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazılı anlatım temel becerilerini kazandırarak Uluslararası standartta İngilizce öğrenmeleri ve girecekleri uluslararası İngilizce sınavlarda başarılı olmaları hedeflenmektedir.

 

 

İKİNCİ YABANCI DİL EĞİTİMİ

AB ülkelerindeki mevcut uygulamaya paralel olarak, TED Atakent Koleji’nde 2.Yabancı dil öğretimi, Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü’nce belirlenen eğitim politikalarına göre yapılmaktadır. Avrupa’da ortak bir yabancı dil öğretim programı ve yabancı dil öğretiminde ortak bir standart, ortak ölçütler ve buna dayalı bir araç geliştirmeyi amaçlayan Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’nı (The Common European Framework of Reference for Languages) oluşturmuştur. Bugün tüm Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretimi bu çerçeve programa dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Amacımız öğrencilerimizin öğrendikleri 2 Yabancı dilin temelini almaları, kültürü tanımaları ve İngilizcenin yanı sıra, farkındalıklarının artmasıdır.