ORTAOKUL YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

TED Atakent Kolejinde, Türk Eğitim Derneği ve TED Ankara Koleji tarafından geliştirilmiş program uygulanmaktadır. 5. Sınıflarımız hazırlık sınıfı olarak değerlendirilir ve 17 saat İngilizce dersi ile yoğun bir program uygulanır. Bu uygulama ile ortaokula başlayan ve İngilizce derslerinden desteğe gereksinim duyan öğrencilerimizin öğrenme ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Öğrencilerimiz yıl sonunda Cambridge Üniversitesi tarafından organize edilen sınavlara girerek başarılarını uluslararası geçerliliği olan sertifika ile belgeleyebileceklerdir. Avrupa Dil Ortak Ölçütleri (CEFR) doğrultusunda hazırlanan İngilizce programımıza göre 5. Sınıf öğrencilerimizin A2.1, 6.sınıf öğrencilerimizin A2.2, 7.sınıf öğrencilerimizin B1.1, 8. Sınıf öğrencilerimizin B1.2 seviyesine ulaşması hedeflenmektedir.

Tüm sınıf seviyelerinde gerek bireysel gerek grup halinde ek çalışmalar yapılmaktadır. Tüm seviyelerde değerlendirme sınavları yapılmakta olup bu sınavların sonuçları velilerimiz ve öğrencilerimizle paylaşılarak eksik konuların kazanımlarının sağlanması için planlamalar yapılmaktadır. Ayrıca yıl içinde yapılan bu sınavlar (Cloze testler) Türk Eğitim Derneği içerisinde bulunan Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilmekte; derslerin ünite analizleri, belirtke tabloları, sınav analizleri oluşturulmakta, TED Okulları’na geri bildirim verilmektedir.

Yabancı Diller Bölüm Eğitim Öğretim Stratejisi

Temel yaklaşımımız öğrencilerimizin yabancı dili en iyi şekilde öğrenebilecekleri, modern öğretim metotlarına ve bireysel farklılıkları dikkate alan farklılaştırılmış eğitim modellerine dayanan, anlamlı, etkili, öğrencilerin ilgisini çekecek ve onlara öğrenecekleri yabancı dili sevdirecek bir sınıf ortamı yaratmaktır.

Bu sınıf ortamlarının aynı zamanda kurumumuzun uluslararası bakış açısını yansıtan ve öğrencilerimize günümüz global dünyasının bir parçası olduklarını hissettirecek ortamlar olmasına özen gösterilmektedir. Bu global anlayış çerçevesinde en etkili dil öğretim sisteminin aktif öğrenci katılımını destekleyen Türk ve yabancı öğretmen iş birliğine dayandığına inanmakta ve akademik çalışmalarımızı bu yönde planlamaktayız.

Language and Production (Dil ve Üretim):

İngilizce eğitim sistemimizin LP yani ‘’Dil ve Üretim’’ bileşeni İngilizcenin çalışma mekanizmaları ile bu dili oluşturan kuralların açık ve sistematik bir şekilde incelenmesi ve öğrenilmesi esasına dayanır. Kullanılan ders materyalleri İngilizcenin kural ve mekanizmalarını anlatmaya yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda bu materyaller, sundukları pratik yapma amaçlı aktiviteler ve kapsamlı interaktif çalışmalar ile öğrenilen dilin kalıcı hale gelmesine hizmet eder niteliktedirler. Bu sistem dahilinde öğretmenlerimiz; öğrencilerimizi, ilgi çekici ve kademeli olarak zorlaşan çalışmalarla desteklemekte ve böylece onların kendilerine olan güvenlerinin artmasına, öğreniyor oldukları dili daha iyi algılama ve edinme becerisi geliştirmelerine rehberlik etmektedirler. Dil ve Üretim derslerinin amacı öğrencilerin kazanmış oldukları bu güvenle İngilizceyi doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır. Sınıf içi uygulamalar ve ders içi etkinliklerde öğrencilerin yabancı dili kullanacakları sosyal ortamlar gerçekçi olarak yaratılmaktadır. Ders içi etkinliklerde öğrenciler kendi gerçek düşünce ve duygularını açıklamakta ve yabancı dili farklı bir ortamda kullanmakta ayrıca dili deneme-yanılma hata yapma hatadan doğruyu bulma yoluyla öğrenmeleri teşvik edilerek konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri amaçlanır.

Interaction and Literature (Etkileşim ve Edebiyat):

Yabancı öğretmenlerin yürüttüğü İngilizce eğitimimizin IL yani ‘’Etkileşim ve Edebiyat’’ bileşeni de önceki bileşenlerde görülen beceri geliştirme çalışmalarını bu kez artan zorluk seviyelerindeki metin okumaları ve dil sunumları ile yerine getirmektedir. IL programında sunulan zengin içerik ve etkileşim odaklı çalışmalar, öğrencilerimize sahip oldukları dil bilgisi ile iletişim yeterlilikleri arasında bir köprü kurma fırsatı vermektedir. Uygulanan performansa dayalı çok çeşitli çalışmalar ile etkili dil becerileri üretimine güçlü bir vurgu yapılmaktadır.

MODERN DILLER

Okulumuzda ayrıca ikinci yabancı dil olarak İspanyolca, Almanca ve Fransızca dersi yer almaktadır. Modern Diller bölümümüz, ortak bir program yürüterek öğrencilere kendilerini farklı bir dilde daha ifade etme becerileri kazandırırken farklı kültürleri öğrenmeleri ve farklılıklara saygı duyarak dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemelerini hedeflemektedir. İkinci yabancı dil olarak İspanyolca, Almanca ve Fransızca dillerinden biri seçmeli ders kapsamında haftada iki saat sunulur. TED Atakent Koleji öğrencilerimiz; bu dillerdeki yetkinliklerini uluslararası geçerliliği olan FIT, DELE ve DELF sınavlarına girerek göstereceklerdir.