Kış Okulu Programımızda sanat, spor, teknoloji  ve sosyal etkinlikler bir arada…

Çocuk gelişiminin her aşamasında ruh ve beden sağlığı başta olmak üzere her yönde, sanatın, sporun ve diğer sosyal etkinliklerin önemli yeri vardır. Çocuğa zevk veren bu faaliyetler, onun kendini ve yeteneklerini tanıyıp keşfetmesi, yaratıcılığının gelişmesi, zihnini çalıştırması ve bedeninin çeşitli bölgelerini hareket ettirmesiyle gelişim üzerinde olumlu etki yapar.


Müzik, resim, spor, teknoloji, dans, bale, çeşitli el sanatları gibi aktivitelerin yer aldığı Kış Okulu programımız haftasonları düzenlenmektedir. Her hangi bir etkinlikle uğraşan çocuk, düşünmeyi, farklı çözümler üretmeyi, dikkatini bir iş üzerinde yoğunlaştırmayı, verilen direktiflere uymayı, iş birliği içinde çalışmayı öğrenir, hayal gücü, el-göz koordinasyonu ve becerileri gelişir. Enerjisini böyle faydalı uğraşlarda boşalttığı için yanlış eğilimlere, kendine ve etrafındakilere zarar verici davranışlara yönelme olasılığı azalır.


Bebek daha anne karnındayken faydalı olmaya başlayan müzik, tüm gelişim dönemlerinde olumlu işlevini sürdürür. Bebekleri uyutmak için söylenen ninnilerin çocuk için pek çok açıdan yararlı olduğu araştırmalarda saptanmıştır. Çocuk büyüdükçe müzikle aktif olarak ilgilenir, resim yapmayı geliştirir ve diğer faaliyetlerle uğraşmaya başlar. Bu yolla kendini, duygularını ifade etme, hayallerini canlandırma ve sıkıntılarından uzaklaşıp rahatlama imkânı bulur.


Spor ise zihinsel ve fiziksel gelişimde olduğu kadar sosyal ilişkiler bakımından da olumlu etkileri olan bir faaliyettir. Özellikle çok hareketli çocukların spor etkinlikleri sayesinde sakinleştikleri, fazla enerjilerini boşalttıkları ve bundan kaynaklanan saldırgan davranışlarının azaldığı görülmektedir.