İNOVASYON ve TEKNOLOJİ DERSLERİ

TEKNOLOJİ DERSLİĞİ

Öğrencilerin sadece gelecekteki kariyerlerini hazırlamak, akademik becerilerle donatmak yeterli değildir. Onları aynı zamanda çağın getirdiği, getireceği teknolojik becerilerle de donatmak gerekir. 21. yüzyıl becerilerine sahip birey demek; Bilgi Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Okuryazarlığına sahip birey demektir. TED Atakent Koleji olarak Bilişim Teknolojilerinde hedefimiz de, her bireyi 21. yüzyıl becerileriyle donanmış birer IT okur yazarı haline getirmektir. Bu nedenle teorik eğitimin yanında pratiğe yönelik uygulamalardan her öğrencinin bire bir olarak yararlanabilmesi amacıyla dersliğimizde, tamamı kablosuz internete bağlı 25 adet “Laptop” bulunmaktadır. Ayrıca Teknoloji dersliğimizde etkileşimli eğitimi gerçekleştirebilmek, öğrenmeyi arttırabilmek amacıyla projeksiyon ve akıllı tahta da bulunmaktadır.

Kodlama Çalışmaları:

Teknoloji dersliğinde öğrencilerimiz temel algoritma becerileri ile birlikte programlama öğrenmektedirler. TED Atakent Kolejinde anaokulundan, ortaokula kadar tüm kademelerde programlama eğitimi verilmektedir. MIT Üniversitesi tarafından geliştirilmiş, çocuklara programlamanın temelini öğretmeyi amaçlayan “Scratch”, küçük yaş grupları için “Scratch JR” ve Microsoft’un geliştirdiği “Kodu Game Lab” yazılımları kullanılmaktadır. Böylece öğrenciler sadece “oyun oynayan” dijital tüketici değil, “oyun programlayan” dijital üretici konumuna gelir. Oyun programlama beceresi kazanmış her birey, kompozisyon oluşturma, planlama, problem çözme, analitik düşünme, empati gibi becerilerini de geliştirmiş olur. Öğrenciler bir yandan dijital araçları etkili kullanabilirken, diğer yandan da bireysel becerileri gelişmiş bireyler haline gelirler.

Öğrencilerimizin özgün programlar üretebilmeleri, boş vakitlerini programlama bilgilerini geliştirmek için kullanabilmeleri, araştırma yapabilmeleri adına laboratuvarımız tüm mola zamanlarında kullanıma açıktır. Bilişim Teknolojileri bölümü öğrencilerimizin bu alanda geçirdiği zamanı etkili kullanabilmesi için gerekli tüm tedbirleri almıştır.

İNOVASYON DERSLİĞİ

En genel tanımıyla inovasyon; farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. TED Atakent Koleji İnovasyon dersliği de bu amaca yönelik olarak tasarlanmış, öğrencilerin fikirlerini ortaya koyması, yaratıcılıklarını geliştirmesi ve sürekli olarak yeni ürünler ortaya çıkarmasını ilke edinmiştir. İnovasyon dersliğinde öğrencilerin teknolojiyi daha etkili kullanabilmeleri adına projeksiyon cihazı, akıllı tahta ve tamamı kablosuz internete bağlı 25 adet tablet bulunmaktadır.

Aynı zamanda İnovasyon dersliğinde, öğrencilerin yaratıcılıklarını pekiştirmek, ortaya ürün çıkarabilmelerini kolaylaştırmak, problem çözme, sistematik düşünme, bir sonraki adımı hesaplayabilme gibi becerileri kazandırabilmek adına LEGO EDUCATION ürünleri kullanılmaktadır. Öğrencinin dikkat ve odaklanma süresini arttırmasına yardımcı olan bu setler ile öğrencilere Teknoloji, Fizik, Matematik, Türkçe, İngilizce gibi derslerde temel kavramları öğretmede katkı sağlarken, aynı zamanda da birçok yetenek ve zeka türünü, farklı öğrenme stillerini, farklı öğrenme ihtiyaçlarını da destekler.

Robotik Çalışmaları:

TED Atakent Kolejinde LEGO robotik setleri, anaokulundan ortaokula kadar tüm kademelerde kullanılır. Bu setler aracılığıyla öğrencilere bilim ve teknoloji sevdirilirken aynı zamanda yaratıcılıkları da geliştirilir. Öğrenciler, LEGO setleri içerisinde yer alan dişliler, basit makineler, çarklar, sensörler ve motorları kullanarak kendi hayal güçleri doğrultusunda robotlar tasarlamaktadırlar. Böylece öğrenciler planlama, tasarlama, programlama gibi anlamlı yaşam becerileri kazanırken aynı zamanda ortaya bir robot, bir ürün çıkarmanın da hazzını yaşarlar.