Bilimsel bilginin katlanarak arttığı, teknolojik gelişmelerin büyük bir hızla ilerlediği, fen ve teknolojinin etkilerinin yaşamın her alanında belirgin bir şekilde görüldüğü günümüzde, toplumların geleceği açısından fen ve teknoloji eğitiminin anahtar bir rol oynadığı açıkça görülmektedir. Bu önemden dolayı, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere bütün toplumlar sürekli olarak fen ve teknoloji eğitiminin kalitesini artırma çabasındadır.

 

Fen Eğitiminin Amaçları

Bilimsel düşünme becerisi kazandırmak

Verilere dayalı yorum yapabilme becerisi kazandırmak

Yaratıcılığı arttırmak

Düşünce gücünü geliştirmek

Günlük hayatı kolaylaştırmak.

 

Fen Öğretiminde Laboratuvarın Önemi

Kişiyi öğrenmeye güdüler

Özgüveni geliştirir, merakı giderir

Problem çözme becerisini geliştirir

Anlamlı öğrenmeyi sağlar

Psikomotor ve zihinsel becerileri, bunların koordinasyonunu geliştirir

Analitik düşünme becerisini arttırır

Deney – yorum şeklinde öğrenme yaklaşımı geliştirir

Günlük hayat ve fen ilişkisi kurulmasında yardımcı olur

Yaparak, yaşayarak öğrenmeyi mümkün kılar.