BİLİM İNSANI YETİŞTİRME (BİY) PROGRAMI

PROGRAM HAKKINDA GENEL BİLGİ

Türkiye’de ilk defa TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi tarafından geliştirilerek uygulamaya konan Bilim İnsanı Yetiştirme (BİY) Programı, Fen Bilimleri alanında araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

BİY Programı Talim ve Terbiye Kurulunun 9/7/2007 tarih ve 121 sayılı kararı ile haftalık ders çizelgesinin (Ek-1) onaylanması ve 2599 sayılı Tebliğler dergisinde yayınlaması ile 2007-2008 öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Resmi olarak MEB Lise öğretim programını takip etmenin yanı sıra ulusal programdan, haftalık ders saatleri, seçmeli dersler ve ilave gereklilikler (proje vb.) bazında farklılıklar taşımaktadır.

PROGRAMIN AMACI VE GENEL HEDEFLERİ

Bilim İnsanı Yetiştirme Programı’nın amacı;

  • Fen Bilimleri alanına ilgi ve yetenekleri yüksek olan öğrencileri yüksek öğrenime hazırlamak,
  • Fen Bilimleri alanında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim insanının yetiştirilmesine kaynaklık etmek,
  • Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamak,
  • Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmek,
  • Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamak.

Ders İçerikleri

Programda, MEB tarafından belirlenen ortak dersler okutulur. Bazı derslerin haftalık ders saatleri farklılık gösterir. Bu programın 10. sınıfında öğrenim gören öğrenciler seçmeli dersler kapsamında Proje Hazırlama ve Araştırma Teknikleri derslerini almak zorundadırlar. MEB tarafından belirlenen öğretim programı, BİY programının hedefleri ve öğrencilerin yetenek ve ilgileri doğrultusunda zenginleştirilerek öğrencilere yaparak yaşayarak öğrenme fırsatları sunacak şekilde uygulanır. BİY Programında amaç, öğrencilerimizi sadece Üniversite giriş sınavlarında değil aynı zamanda Üniversite yaşamlarında da başarılı kılmaktır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>