TED Atakent Koleji Okul Öncesi Eğitim Programı oluşturulurken MEB İlkokul Programı temel alınmış ancak çeşitli program, yaklaşım ve modellerden de yararlanılarak eklektik bir yapıda hazırlanmıştır. Toplumumuzun yapısı ve kültürel değerleri doğrultusunda 21.yüzyılın gereksinim duyduğu bireyleri yetiştirmek amacıyla Montessori, Reggıo Emilia, High Scope, Head Start, Gems gibi okul öncesi döneme yönelik program yaklaşımlarına yer verilmiştir.

Programımızın temelini çocukların gelişimsel özellikleri oluşturur. TED Özel Atakent Anaokulu’nda öğrencilerimizin tüm alanlardaki gelişimini zengin öğrenme ortamları ile daha üst düzeye çıkarmak hedefi ile hareket ederiz. Öğrencilerimizin her gelişim alanında (Bilişsel, sosyal-duygusal, dil, psiko-motor, öz bakım) desteklenmesini sağlarken aynı zamanda öğrenme, merak ve duyularını, araştırma-sorgulama-problem çözme becerilerini geliştirmeyi hedefleriz.

Kendine güveni olan, başkaları ile olumlu iletişim kurabilen, problemle karşılaştığında farklı çözüm yolları üreten, kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenmiş; empati, iş birliği, paylaşma, saygı, barış gibi değerlere sahip öğrenciler yetiştirmek programımızın odak noktasıdır.

TED Özel Atakent Anaokulu’nda eğitim etkinliklerinin tümü, öğrencilerimizin bireysel özellikleri dikkate alınarak, çevresi, yaşıtları ile kuracağı ilişkileri ve etkileşimleri zengin ve kapsamlı kaynaklarla desteklenerek planlanmaktadır. Bu planlama çerçevesinde oluşturduğumuz haftalık programımızda sınıf öğretmenleri ile yürütülen tema çalışmalarına ek olarak Denge ve Hareket, Görsel Sanatlar, Müzik, Yüzme, Satranç, Jimnastik, Modern Dans, Lego Education gibi branş dersleri; temalar ile bağlantılı olarak yapılan alan gezileri, proje çalışmaları ve aile katılım etkinlikleri ile öğrencilerimizin çok yönlü gelişimi desteklenir.

Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından yürütülen İngilizce programının temel amacı ise; öğrencilere İngilizceyi küçük yaştan itibaren sevdirmek, başka bir dil kullanarak da iletişim sağlanabileceğinin farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmaktır. 5 yaş gruplarında yarım gün Türkçe, yarım gün İngilizce olarak yürütülen programımızda sadece sınıf ortamında sınırlı kalmayıp bahçede, yemekte, günlük yaşamın farklı öğrenme ortamlarında da devam eder. El işi ve resim çalışmaları, renkli görsel materyaller, oyunlar, deneyler, bilgisayar destekli etkinlikler, öyküler, şarkılar, canlandırma-drama çalışmaları ve projeler sayesinde yıl boyu süren keyifli çalışmalar gerçekleştirilir.