AKADEMİK PROGRAM

TED Atakent Koleji Okul Öncesi Eğitim Programı oluşturulurken MEB İlkokul Programı temel alınmış ancak çeşitli program, yaklaşım ve modellerden de yararlanılarak eklektik bir yapıda hazırlanmıştır. Toplumumuzun yapısı ve kültürel değerleri doğrultusunda 21.yüzyılın gereksinim duyduğu bireyleri yetiştirmek amacıyla Montessori, Reggıo Emilia, High Scope, Head Start, Gems gibi okul öncesi döneme yönelik program yaklaşımlarına yer verilmiştir.

Programımızın temelini çocukların gelişimsel özellikleri oluşturur. TED Özel Atakent Anaokulu’nda öğrencilerimizin tüm alanlardaki gelişimini zengin öğrenme ortamları ile daha üst düzeye çıkarmak hedefi ile hareket ederiz. Öğrencilerimizin her gelişim alanında (Bilişsel, sosyal-duygusal, dil, psiko-motor, öz bakım) desteklenmesini sağlarken aynı zamanda öğrenme, merak ve duyularını, araştırma-sorgulama-problem çözme becerilerini geliştirmeyi hedefleriz.

Kendine güveni olan, başkaları ile olumlu iletişim kurabilen, problemle karşılaştığında farklı çözüm yolları üreten, kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenmiş; empati, iş birliği, paylaşma, saygı, barış gibi değerlere sahip öğrenciler yetiştirmek programımızın odak noktasıdır.

TED Özel Atakent Anaokulu’nda eğitim etkinliklerinin tümü, öğrencilerimizin bireysel özellikleri dikkate alınarak, çevresi, yaşıtları ile kuracağı ilişkileri ve etkileşimleri zengin ve kapsamlı kaynaklarla desteklenerek planlanmaktadır. Bu planlama çerçevesinde oluşturduğumuz haftalık programımızda sınıf öğretmenleri ile yürütülen tema çalışmalarına ek olarak Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Müzik, Yüzme, Satranç, Jimnastik, Modern Dans,gibi branş dersleri; temalar ile bağlantılı olarakyapılan alan gezileri, proje çalışmaları ve aile katılım etkinlikleri ile öğrencilerimizin çok yönlü gelişimi desteklenir.

Resim1

 

İNGİLİZCE PROGRAMI

TED Atakent Kolejinde 3  ve 4 yaş öğrencilerine Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı”;5 yaş öğrencilerine ise “Çift Dilli Eğitim Programı” uygulanır.

Gelişim çağındaki bir bireyin aynı anda iki dili öğrenmesi doğru desteklendiğinde tek dili öğrenmesi kadar normal bir şekilde ilerler. Birey iki dili ya doğal süreçte, ebeveynlerden birinin bu dili eş zamanlı kullanması ile ya da 3 yaşından itibaren ilk öğrendiği dille eş zamanlı olarak verilen bir eğitim süreci ile geliştirir. İkinci dilin edinimde süreci etkileyen birkaç önemli unsur bulunmaktadır. Bu unsurlar ikinci dile başlama yaşı, maruz kalma süresi ve yoğunluğudur.  Yapılan tüm araştırmalar ikinci dile başlama yaşı “7” yaşın altında olduğunda kazanımların ana dile yakın olduğunu kanıtlamaktadır. Dile maruz kalma süresi öğrenilen tüm diğer beceriler gibi sonucu etkilerken öğrenme sürecinin kalitesi de dil gelişimini olumlu yönde desteklemektedir.

TED Özel Atakent Anaokulu 5 yaş öğrencilerinin çift dilli programında tüm günü Anaokulu öğretmenleri ve İngilizce öğretmenleri ile geçirir. İngilizce yıllık ders programı anaokulu ders programı ile paralel işlenir. Bu zaman diliminde öğrencilerin kendi ana dillerinde gördüğü kavramları İngilizce programında pekiştirmek ve aynı zamanda öğrenciye ikinci dilde bir güven duygusu yaratmak amaçlanmaktadır.Çift Dilli Program”ın en temel hedefi ise , öğrencilerin her iki dilde kendilerini ifade edecekleri bir ortam sağlamak olacaktır.

Öğrencilerimizin odaklanma ve dikkatli olma süreçlerine katkı sağlayan; her iki dilde de konu takibi, neden sonuç ilişkisi kurarak olaylar arası bağlantı kurmalarını kolaylaştıran; farklı kültürel gelişmeleri yakından takip edebilme gibi becerileri edinmelerine olanak sağlayan;  akademik, sosyal  ve bireysel gelişimlerine önemli katkıları olacak olan bu program, öğrencilerimizin İngilizce alt yapıları için büyük önem taşımaktadır.

DEĞERLENDİRME

Anaokulunda her iki eğitim-öğretim döneminde  Çocuk-Veli-Öğretmen  görüşmeleri yapılır. Bu toplantıda sınıf içi çalışmaları ve kazanımlar üzerinden değerlendirmeler yapılır. Öğrenci her iki dönemde  ailesini sınıfa davet ederek Portfolyo  sunumunu  İngilizce ve Türkçe olarak  yapar. Böylelikle çocuğun büyüme ve  gelişmesinde sorumluluk alması sağlanır.  Yıl içinde  gözlemlere dayalı  olarak  ara  karneler  ve dönem sonunda öğrenci gelişim karnesi gönderilir.

 

OYUN ALANLARI

Anaokulunun ön ve arkada olmak üzere iki büyük oyun alanı bulunmaktadır.Çocuklar sabah ve öğleden sonra günde iki kez oyun alanını kullanır. Anaokulunda çocukların temiz hava ve hareket ihtiyaçlarının olduğu göz önünde bulundurularak tüm çocukların bahçeye çıkmaları sağlanır. Çocuklar sınıf aktiviteleri için zaman planlamaksızın da oyun alanını kullanabilir. Sıcak aylarda oyun alanı daha fazla kullanılır.